Zasady i Warunki

Witamy na stronie https://wyplacalnekasynainternetowe.com/. Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejsze Regulaminy i Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Definicje

 • Strona: https://wyplacalnekasynainternetowe.com/
 • Użytkownik: Każda osoba odwiedzająca lub korzystająca ze Strony.
 • Usługi: Informacje, treści i funkcje dostępne na Stronie.
 • Operator: Właściciel i operator Strony.

Dostępność

Operator dokłada wszelkich starań, aby Strona była dostępna dla Użytkowników 24/7. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwy w działaniu Strony z przyczyn technicznych lub konserwacyjnych.

Korzystanie z Usług

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i Warunkami oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Usług do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem i Warunkami lub mogących narazić Operatora na szkodę.

Własność intelektualna

Wszelkie treści i materiały dostępne na Stronie są chronione prawem autorskim i należą do Operatora lub osób trzecich. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania treści bez zgody Operatora.

Ograniczenie odpowiedzialności

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Treści i materiały zamieszczone przez Użytkowników.
 • Szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług.
 • Działanie lub zaniechanie osób trzecich.

Zmiany w Regulaminie i Warunkach

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu i Warunków w dowolnym momencie. Zmiany te stają się wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania na Stronie.

Postanowienia końcowe

Regulamin i Warunki podlegają prawu polskiemu. W przypadku sporów, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Operatorem pod adresem: [adres email].

Polityka prywatności

Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Polityka prywatności dostępna jest na Stronie.

Polityka cookies

Strona używa plików cookies. Polityka cookies dostępna jest na Stronie.

Zasady gry

Zasady gry w poszczególne gry dostępne są na Stronie.

Bonusy i promocje

Zasady bonusów i promocji dostępne są na Stronie.

Odpowiedzialna gra

Operator promuje odpowiedzialną grę. Użytkownicy powinni grać z rozwagą i świadomością ryzyka.

Wykluczenie z gry

Operator ma prawo do wykluczenia Użytkownika z gry w przypadku naruszenia Regulaminu i Warunków.

Pomoc

W przypadku problemów z grą Użytkownicy mogą skontaktować się z Operatorem.

Linki do innych stron

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dostępne na tych stronach.

Obowiązek informacyjny

Użytkownik jest zobowiązany do podania Operatorowi swoich prawdziwych danych osobowych.

Pełnoletność

Z Usług mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zakaz hazardu dla osób uzależnionych

Osoby uzależnione od hazardu nie mogą korzystać z Usług.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora.

Prawa autorskie

Wszelkie treści i materiały dostępne na Stronie, w tym kod źródłowy, grafika, logo, znaki towarowe, utwory muzyczne i wideo, podlegają ochronie prawem autorskim i należą do Operatora lub osób trzecich. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, tłumaczenia ani wykorzystywania w żaden inny sposób treści i materiałów bez pisemnej zgody Operatora lub właściwego właściciela praw autorskich.

Depozyty i wypłaty

 • Użytkownicy mogą dokonywać depozytów i wypłat za pomocą różnych metod płatności.
 • Operator może naliczać opłaty za depozyty i wypłaty.
 • Minimalna kwota depozytu i wypłaty może się różnić w zależności od wybranej metody płatności.
 • Czas realizacji wypłaty może się różnić w zależności od wybranej metody płatności.

Weryfikacja tożsamości

Operator ma prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika przed dokonaniem wypłaty.

Zagrożenia związane z hazardem

Hazard wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Użytkownicy powinni grać odpowiedzialnie i świadomie.

Pomoc w uzależnieniu od hazardu

Operator udostępnia informacje na temat pomocy w uzależnieniu od hazardu.

Reklamacje

Użytkownicy mogą składać reklamacje na działanie Strony.

Postanowienia przejściowe:

W przypadku zmiany Regulaminu i Warunków, do rozstrzygania sporów powstałych przed zmianą Regulaminu i Warunków stosuje się Regulamin i Warunki w wersji obowiązującej w dniu powstania sporu.

Wejście w życie

Regulamin i Warunki wchodzą w życie z dniem 27.02.2024.